พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 รุ่นที่ 2
และหลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 รุ่นที่ 1
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี ฯ
ณ ห้องประชุม (4) บก.ศบบ. วันที่ 9 มิ.ย.65