หลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
ดำเนินการอบรมการฝึกยิง ปก.M60D
ภาคพื้น 9-11 มี.ค. 65 และภาคอากาศ 15-18 มี.ค.65


การฝึกยิง ปก.M60D ภาคพื้น

 

 

การฝึกยิง ปก.M60D ภาคอากาศ