รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้ง (ห้วงการฝึก วันที่ 23-27 พ.ค. 65)
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินกาญนบุรี จว.ก.จ.
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65