รร.การบิน ทบ. กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ 5
2.หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
3.หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิคและกำกับดูแลการซ่อมบำรุง รุ่นที่ 23
4.หลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 1
5.หลักสูตรช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 1000 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน