โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สู่การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ สง.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
เมื่อวันที่ 27 - 28 ม.ค. 65