พิธีปิดประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารประทวน ของ รร.การบิน ทบ. ที่มียศสูงขึ้น
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66