กิจกรรมเเสดงความยินดีบินปล่อยเดี่ยว
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๘
โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ศบบ., ผบ.ศบบ. และคณะฯ
ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๗ ณ กองพันบินที่ ๔๑ กรม บ.