ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning

การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster


กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ณ บก.รร.การบิน ทบ.

 

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม
การจัดทำผลงานทางวิชาการ และการวิจัยในชั้นเรียน
รร.การบิน ทบ.
ในห้วงวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๔

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ ณ บก.รร.การบิน ทบ.

การทดสอบร่างกาย โรงเรียนการบินทหารบก
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม ศูนย์การบินทหารบก


รร.การบิน ทบ. กระทำพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๒
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. โดยมี ผบ.ศบบ.
กรุณาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔


พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๑
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ ศบบ.

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน จ.ส.อ.
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รร.การบิน ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๔ (ขั้นที่๑)
ในวันพุธที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ บก.รร.การบิน ทบ.

หลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๒
และหลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๑
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สวนธารณะบ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓

พ.อ. ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารประทวน รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๓ ณ บก.รร.การบิน ทบ.

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติ
และอำลาชีวิตราชการนักบินทหารบก ชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓

โรงเรียนการบินทหารบก ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม ศูนย์การบินทหารบก


ทดสอบร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๕
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม ศูนย์การบินทหารบก
ในห้วงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓

ทดสอบคัดเลือกภาควิชาการ เพื่อเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๕
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
ในห้วงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๕
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
ในห้วงวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิ.ย. ๖๓

ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ ๕๑
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
โดยมีอาจารย์หัวหน้าแผนกฝึกอากาศยานจำลอง ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓พีธีไหว้ครู หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 64
และ หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 44
ณ ที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓

 

พีธีมอบหมวกให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 44
ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
โดยมี ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธาน
ณ โรงเก็บอากาศยาน กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๒ 

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๒


รร.การบิน ทบ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.การบิน ทบ.
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.

 

จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก