ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster


กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่
และมอบของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและผู้บังคับบัญชา รร.การบิน ทบ.
เนื่องในวันครบรอบงานวันสถาปนา รร.การบิน ทบ. ปีที่ 68
โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค Covid -19
ณ บก.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65

 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ศบบ.
เดินทางตรวจเยี่ยม กอ.ฝึกนอกที่ตั้ง
หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินนครสวรรค์ ,หน่วยภายในค่ายจิระประวัติ
และ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและงบประมาณ
ให้แก่หน่วยต่างๆที่มาสนับสนุนการฝึกและอำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64

พิธีปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


พิธีเปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.


จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก