ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster


กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

พิธีประดับเครื่องหมายช่างอากาศยาน ชั้นที่ 3 ให้แก่
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65


กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อฝึกกำลังพลมีความเป็นผู้ให้ต่อสังคม จำนวน 25 นาย
โดยมีกิจกรรมทาสี ,ตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดสวนเศรษฐกิจพอเพียง ณ.กศน.จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65

รร.การบิน ทบ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการบิน ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 1000
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

รร.การบิน ทบ. กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
- หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิคและกำกับดูแลการซ่อมบำรุง รุ่นที่ 23
- หลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 1
- หลักสูตรช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 1000 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46 ฝึกการดำรงชีพในป่าและการหลบหนีหลีกเลี่ยง
ประเภทป่า,การหาทิศ,การหาน้ำ,พืชมีพิษ และไม่มีพิษ
ห้วงวันที่ 22-24 มีนาคม 2565
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ.

หลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
ดำเนินการอบรมการฝึกยิง ปก.M60D
ภาคพื้น 9-11 มี.ค. 65 และภาคอากาศ 15-18 มี.ค.65

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม( Site visit )
ณ ห้องประชุม 1 บก.ศบบ. กศ.รร.ฯ ,กบร.ซบร.รรฯ.
,กฝ.รร.ฯ และ ห้องสมุด กวก.ศบบ.
จากคณะทำงานด้านการประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.
โดยมี พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว เป็นประธานคณะฯ
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65

พิธีแสดงความยินดีการปล่อยเดี่ยว
และมอบหมวกเหลืองศิษย์การบินให้แก่
ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
โดยมี ผบ.ศบบ.และ คณะผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยืนดี
ณ ลานจอด กบร.ซบร. รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65

พิธีแสดงความยินดีและปิดการทดสอบสอบความรู้ความสามารถ
ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นต้นและมอบหมวกสีน้ำเงิน
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65 ณ โรงเก็บอากาศยาน ที่ 1
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

โครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน สู่การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ สง.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
เมื่อวันที่ 27 - 28 ม.ค. 65

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่
และมอบของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและผู้บังคับบัญชา รร.การบิน ทบ.
เนื่องในวันครบรอบงานวันสถาปนา รร.การบิน ทบ. ปีที่ 68
โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค Covid -19
ณ บก.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ศบบ.
เดินทางตรวจเยี่ยม กอ.ฝึกนอกที่ตั้ง
หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินนครสวรรค์ ,หน่วยภายในค่ายจิระประวัติ
และ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและงบประมาณ
ให้แก่หน่วยต่างๆที่มาสนับสนุนการฝึกและอำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64

พิธีปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


พิธีเปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.
จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก