ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster


กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก
ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66 ทำการฝึกเดินทางไกล เส้นทางการฝึกภายใน ศบบ.
รวมระยะทาง 12 กม. และจบภารกิจการฝึก เวลา 0800
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 0430

รร.การบิน ทบ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ
เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดมณีชลขันฑ์
ประกอบด้วยกำลังพล กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. 20 นาย
และจิตอาสาพระราชทาน 904 2 นาย โดยมี 2 กิจกรรมดังนี้
- พัฒนาวัดมณีชลขันฑ์
- กิจกรรมมอบของให้กำลังใจผู้ป่วยพิเศษ 3 ราย
ณ ศูนย์การบินทหารบก

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิค
และกำกับดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยาน รุ่นที่ 23

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
เฉพาะแบบ (ประเภท อ.ปีกหมุน) รุ่นที่ 23
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุม (4) บก.ศบบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65

ผบ.ศบบ. และคณะผู้บังคับบัญชา
กรุณารวจเยี่ยมการทดสอบภาควิชาการ
เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยความร่วมมือ 4 ส่วนราชการประกอบด้วย
กบร.ซบรฯ.รร.การบิน.ทบ., อบต.บางขันหมาก
,มหาลัยราชฏัคเทพสตรีลพบุรี, นักเรียนวัดตองปุ
โดยมีกิจกรรมพัฒนารอบๆรร.วัดตองปุ, ล้างสนามเด็กเล่นและอาคารเรียน
และมอบของใช้จำเป็นให้เด็กนักเรียน
ณ รร.วัดตองปุ ในห้วงเดือนเฉลิมพระเกียรติ

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 รุ่นที่ 2
และหลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ 1 รุ่นที่ 1
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี ฯ
ณ ห้องประชุม (4) บก.ศบบ. วันที่ 9 มิ.ย.65

พ.อ. พีระศักดิ์ อุตสานนท์ รอง ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
นำกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ซึ่งเป็นสถานที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดและเคยทรงงาน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
โดยมี รอง ผบ. รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 นาย
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้ง (ห้วงการฝึก วันที่ 23-27 พ.ค. 65)
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินกาญนบุรี จว.ก.จ.
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65

พิธีประดับเครื่องหมายช่างอากาศยาน ชั้นที่ 3 ให้แก่
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65

กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อฝึกกำลังพลมีความเป็นผู้ให้ต่อสังคม จำนวน 25 นาย
โดยมีกิจกรรมทาสี ,ตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดสวนเศรษฐกิจพอเพียง ณ.กศน.จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65

รร.การบิน ทบ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการบิน ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
เมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 1000
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

รร.การบิน ทบ. กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 2
- หลักสูตรช่างตรวจสภาพทางเทคนิคและกำกับดูแลการซ่อมบำรุง รุ่นที่ 23
- หลักสูตรช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 1
- หลักสูตรช่างซ่อมระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 รุ่นที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 1000 ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน

หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46 ฝึกการดำรงชีพในป่าและการหลบหนีหลีกเลี่ยง
ประเภทป่า,การหาทิศ,การหาน้ำ,พืชมีพิษ และไม่มีพิษ
ห้วงวันที่ 22-24 มีนาคม 2565
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ.

หลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ. รุ่นที่ 46
ดำเนินการอบรมการฝึกยิง ปก.M60D
ภาคพื้น 9-11 มี.ค. 65 และภาคอากาศ 15-18 มี.ค.65

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจเยี่ยม( Site visit )
ณ ห้องประชุม 1 บก.ศบบ. กศ.รร.ฯ ,กบร.ซบร.รรฯ.
,กฝ.รร.ฯ และ ห้องสมุด กวก.ศบบ.
จากคณะทำงานด้านการประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.
โดยมี พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว เป็นประธานคณะฯ
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65

พิธีแสดงความยินดีการปล่อยเดี่ยว
และมอบหมวกเหลืองศิษย์การบินให้แก่
ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
โดยมี ผบ.ศบบ.และ คณะผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยืนดี
ณ ลานจอด กบร.ซบร. รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65

พิธีแสดงความยินดีและปิดการทดสอบสอบความรู้ความสามารถ
ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นต้นและมอบหมวกสีน้ำเงิน
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65 ณ โรงเก็บอากาศยาน ที่ 1
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

โครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน สู่การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ สง.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
เมื่อวันที่ 27 - 28 ม.ค. 65

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่
และมอบของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและผู้บังคับบัญชา รร.การบิน ทบ.
เนื่องในวันครบรอบงานวันสถาปนา รร.การบิน ทบ. ปีที่ 68
โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค Covid -19
ณ บก.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64

รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ศบบ.
เดินทางตรวจเยี่ยม กอ.ฝึกนอกที่ตั้ง
หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 66
ณ สนามบินนครสวรรค์ ,หน่วยภายในค่ายจิระประวัติ
และ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและงบประมาณ
ให้แก่หน่วยต่างๆที่มาสนับสนุนการฝึกและอำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64

พิธีปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


พิธีเปิดการอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๕
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.

 


จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก