พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร
ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.

MAJ GEN WERAYUT INWORN 
COMMANDING GENERAL,ARMY AVIATION CENTER/
COMMANDANT,ARMY AVIATION CENTER

 
 
 

พ.อ.นันทวัฒน์ ทัศนงาม
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.

COL NUNTAWAT THATSANANGAM
DEPUTY COMMANDANT, ARMY AVIATION SCHOOL

.

พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์
ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.

COL KANISORN THERAPAT
DIRECTOR EDUCATION DIVISION

พ.อ.เชอดเกียรติ ช.สรพงษ์
ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

COL CHOETKIAT CHORSORAPHONG
DIRECTOR FLIGHT TRAINING DIVISION


พ.อ.เอกสิทธิ์ บุญญารักษ์
ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

COL AEKSIT BOONYARUX
ACTING DIRECTOR SERVICE AND
MAINTENANCE DIVISION

พ.อ.วิชญ์ศรุตม์ แก่นทอง
หน.แผนกเตรียมการ.รร.การบิน ทบ.

COL WITSARUTH KAENTHON
CHIEF OF PREPARATION SECTION,ARMY AVIATION SCHOOL


พ.ท.ณัฐฎ์กร กีรติธีรเกียรติ
ผบ.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.

LT COL NUTTAKORN KERATITEERAKIAT
STUDENT BATTALION COMMANDER,
ARMY AVIATION SCHOOL