การไหลที่เหนี่ยวนำคือการเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งของอากาศผ่านระบบโรเตอร์เนื่องจากการผลิตลิฟท์ซึ่งมักเรียกกันว่า downwash

เมื่อลอยอยู่ในสภาพสงบและไม่มีลมการไหลที่เหนี่ยวนำจะมากที่สุดเนื่องจากไม่มีการไหลของอากาศในแนวนอนที่ส่งผลกระทบต่อแผ่นโรเตอร์ การไหลที่เหนี่ยวนำจะเพิ่มขึ้นเมื่อมุมการโจมตีของใบพัดเพิ่มขึ้น