ปรัชญา "สนับสนุนการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศเรื่องการบิน"+++++++++วิสัยทัศ "พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พร้อมที่จะสนับสนุนการฝึกศึกษา"

นโยบาย

  • คำสั่งที่สำคัญ

แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

  • แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

แจ้งความวิทยาการ

 

 

UPDATE ล่าสุด

    14 กุมภาพันธ์ 2566

 

กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอากาศยาน ฮ.ท.206 สนับสนุนกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47 เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอบรม (Unit School) เรื่อง การใช้เครื่องดับเพลิง , อันตรายจากการใช้งานไม่ถูกวิธี , สาธิตการใช้งานเครื่องดับเพลิง
และซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ในเวลาราชการ และ นอกเวลาราชการ
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอบรม (Unit School) เรื่องอันตรายจากไฟฟ้าสถิต
และซักซ้อมการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัยขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46 เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
การซ่อมบำรุงอากาศยาน
ณ กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
ห้วงวันที่ 10 ม.ค. 65 - 4 มี.ค. 65

กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
กบร.ซบร.รร.การบิน.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มอบของใช้จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังกับกำลังพลที่ประสบอุทกภัย
พ.อ.พีระศักดิ์ อุตสานนท์ รอง ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สมัครสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 46
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สมัครสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 66
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอบรม (Unit School)
เรื่อง การใช้เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง/อันตรายจากการใช้ไม่ถูกวิธี และซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ในเวลาราชการ
และ นอกเวลาราชการ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอบรม (Unit School) เรื่องอันตรายจากไฟฟ้าสถิต และซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
สนับสนุนการทดสอบความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 45
เมื่อวันที่ 4 - 5 มี.ค. 64
ณ โรงเก็บอากาศยานที่ 1
และ โรงเก็บอากาศยานที่ 6
ผบ.ศบบ. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงขั้นต้น (มอบหมวกสีน้ำเงิน) เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 ณ โรงเก็บอากาศยานที่ 1 กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. สนับสนุนการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถขั้นต้น ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 45 เมื่อวันที่ 27 - 28 ม.ค. 64 ณ โรงเก็บอากาศยานที่ 6 กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก
รุ่นที่ 45 เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ. กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ห้วงวันที่ 11 ม.ค.64 - 5 มี.ค.64

 

 


หน่วยขึ้นตรง

แผนกอากาศยานปีกติดลำตัว
แผนกอากาศยานปีกหมุน
แผนกบริการและซ่อมบำรุง
แผนกคลัง

หน่วยงานพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

Website น่าสนใจ

Royal Thai Army Aviation School