พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๓
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๕