คณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ โรงเรียนการบินทหารบก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมี พันเอก ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.ศบบ. เป็นประธานพิธี
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐