พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
และหลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
โดยมี ผบ.ศบบ. เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 1000