พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ 6
และ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ 3
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 ณ หอประชุมสันติสุข ฯ