พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ ๓
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ อาคารที่รับประทานอาหารในทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๖