การฝึกเล็ดลอดหลบหนี และการดำรงชีพในป่า
หลักสูตร ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ในห้วงวันที่ 21-23 มี.ค.66
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ. อ.ปากช่อง จว.น.ม.