พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 66