พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ช่างซ่อมอากาศยานเฉพาะแบบ
(ประเภทอากาศยานปีกหมุน) รุ่นที่ 24
โดย มี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุม ศบบ.