พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๗
หลักสูตร นายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๔
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.