พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นายทหารนิรภัยการบินผ่ายสื่อฯ รุ่นที่ ๒๖
โดย รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗ ณ ห้องประชุม ศบบ.