พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และพิธีสงฆ์
เนื่อในวันสภาปนา รร.การบิน ทบ. ครบรอบ ๗๐ ปี
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๗
ณ บก.รร.การบิน ทบ. และวัดหนองคู