ปรัชญา "สนับสนุนการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศเรื่องการบิน"+++++++++วิสัยทัศ "พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พร้อมที่จะสนับสนุนการฝึกศึกษา"

กฎ ระเบียบ

แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

แจ้งความวิทยาการ

ผลงานทางวิชาการ

 

 

TV ONLINE

 
 
 

UPDATE ล่าสุด

 

ติดต่อเรา

พ.อ.เอกสิทธิ์ บุญญารักษ์ ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. เยี่ยมบ้านพักข้าราชการ กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. บ้านพัก จ.ส.อ.เฉลิมชัย ธรรมทัน
เขตปีกเงิน 73 ซอย10 แถว 6 ล็อค 7 ห้อง 9
เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61
ศบบ. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เมื่อวัน ที่ 13 ม.ค. 61 โดยมี
พล.ต.เชาวน์โรจน์ สอโส ผบ.ศบบ.
เป็น ประธาน มอบของขวัญแก่
บุตรหลานกำลังพล ภายใน ศบบ.
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอากาศยาน
สนับสนุน ปล่อยควันสีในพิธีเทิดเกียรติและ
อำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมื่อ วันที่ 7 ก.ย.60
พ.อ.เอกสิทธิ์ บุญญารักษ์ ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. เยี่ยมบ้านพักข้าราชการ กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. บ้านพัก จ.ส.อ.ชัยภัทร เขียวชู
เขตปีกเงิน 72 ซอย 8 แถว 4 ล๊อค 6 ห้อง 1
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.60
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดอากาศยานสนับสนุนศูนย์การบินทหารบก ในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ ๓ และ
การต้อนรับญาติทหารใหม่  รุ่นที่ ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑
เมื่อ วันที่ ๗ ก.ค. ๖๐
พ.อ.อธิวัฒน์ ตันติบารมีวัชร์  รรก.ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. 
เป็นประธานกรรมการ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๒ 
ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม เมื่อ วันที่ ๙ มิ.ย.๖๐
พ.อ.อธิวัฒน์ ตันติบารมีวัชร์  รรก.ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. 
เป็นประธานกรรมการ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก
รุ่นที่ ๔๒ ณ สวนสุขภาพม่วงศรีงาม 
เมื่อ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๐

 

 


หน่วยขึ้นตรง

แผนกอากาศยานปีกติดลำตัว
แผนกอากาศยานปีกหมุน
แผนกบริการและซ่อมบำรุง
แผนกคลัง

หน่วยงานพิเศษ

  • สนง.ประกันคุณภาพ
    สนง.รับรอง ATO

ประชาสัมพันธ์

  • นวัตกรรมการศึกษา
  • e-Learning

Website น่าสนใจ

Royal Thai Army Aviation School