ปรัชญา "สนับสนุนการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศเรื่องการบิน"+++++++++วิสัยทัศ "พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พร้อมที่จะสนับสนุนการฝึกศึกษา"

นโยบาย

  • คำสั่งที่สำคัญ

แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

  • แจ้งการใช้ห้วงอากาศ

แจ้งความวิทยาการ

ผลงานทางวิชาการ

 

 

UPDATE ล่าสุด

    1 ตุลาคม 2563

 

14 พ.ค. 63 เวลา 0930 กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ภายในหน่วย ตามสั่งการ ผบ.ศบบ.
วันที่ 21 พ.ค. 63 เมื่อเวลา 1000 หน่วย ตร.ศบบ. ได้มาทำการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับกำลังพล กบร.ซบร.ฯ เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น
ณ โรงเก็บอากาศยานที่ 1
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. จัดตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการระบาดของโรค covid 19

 

 


หน่วยขึ้นตรง

แผนกอากาศยานปีกติดลำตัว
แผนกอากาศยานปีกหมุน
แผนกบริการและซ่อมบำรุง
แผนกคลัง

หน่วยงานพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

Website น่าสนใจ

Royal Thai Army Aviation School