หลักสูตร รร.การบิน ทบ.

ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster
กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ ๓
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ อาคารที่รับประทานอาหารในทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๖

รร.การบิน ทบ. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการฝึกอบรม จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของ ทบ.
ในรูปแบบ Site Visit
โดย พล.ต.ณรงค์ สวนเเก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2)
เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม
โดย รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานในการต้อนรับคณะฯ
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 เวลา 1330 - 1700

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 67
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
และพธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ช้นมัธยม รุ่นที่ 67
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖

การฝึกเล็ดลอดหลบหนี และการดำรงชีพในป่า
หลักสูตร ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ในห้วงวันที่ 21-23 มี.ค.66
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ. อ.ปากช่อง จว.น.ม.


ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตผู้บังคับบัญชา
กรุณาเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๗
ที่ทำการบินปล่อยเดี่ยวสำเร็จ ณ สนามบินสระพรานนาค
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๖

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๔
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๓
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๕

คณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ โรงเรียนการบินทหารบก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมี พันเอก ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รอง ผบ.ศบบ. เป็นประธานพิธี
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐

พัน.นร.รร.การบิน ทบ. นำกำลังพลและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ของ รร.การบิน ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
"สิงห์คูยางมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พ.ย. ๖๕
ณ วัดสิงห์คูยาง อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี

พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ 6
และ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ 3
โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 ณ หอประชุมสันติสุข ฯ

พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
และหลักสูตรชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
โดยมี ผบ.ศบบ. เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 1000

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65
ณ ลานหน้า บก.ศบบ. เวลา 0915รร.การบิน ทบ. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ร่วมกิจกรรมสุภาพบุรุษการบินทหารบก

รร.การบิน ทบ. รับการรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ณ พัน.นร.รร.การบิน ทบ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.
จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก