หลักสูตร รร.การบิน ทบ.

ประกันคุณภาพ

ระบบ E-Learning


การจัดการความรู้

 

ข้อมูลยาเสพติด

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด

 

 

LINK แนะนำ

  • Army Unitedติดต่อ webmaster

กิจกรรมโรงเรียนการบินทหารบก

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๕
โดยมี พันเอก ชูรัตน์ จิพยัคฆ์ รองผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ก.๖๗

พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และพิธีสงฆ์
เนื่อในวันสภาปนา รร.การบิน ทบ. ครบรอบ ๗๐ ปี
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๗
ณ บก.รร.การบิน ทบ. และวัดหนองคูรร.การบิน ทบ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหนองคู
และศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ (ร.๙)
ณ โครงการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ศบบ.
โดยมี รอง ผบ. รร.การบิน ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ
นำ ครู อาจารย์ บุคลากรฝึกอบรม รร.การบิน ทบ.
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ของ รร.การบิน ทบ.
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๖

พิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารนักบินใหม่ รุ่นที่ ๗
หลักสูตร นายสิบอาวุโสทหารการบิน รุ่นที่ ๔
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 5
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 68
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 48

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 67
และมอบโล่ อาจารย์ และครู การบิน ดีเด่น ประจำปี 2566
โดย มี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 3 ต.ค 66 ณ อาคารที่รับประธานอาหารสัญญาบัตร ศบบ.

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ช่างซ่อมอากาศยานเฉพาะแบบ
(ประเภทอากาศยานปีกหมุน) รุ่นที่ 24
โดย มี รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุม ศบบ.

ประชุมสภาการศึกษา รร.การบิน ทบ.
โดย มี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุม ศบบ.


พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 67
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
และพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ช้นมัธยม รุ่นที่ 67
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖

การฝึกเล็ดลอดหลบหนี และการดำรงชีพในป่า
หลักสูตร ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม รุ่นที่ 67
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ในห้วงวันที่ 21-23 มี.ค.66
ณ คฝพ.พัน.รพศ.ศสพ. อ.ปากช่อง จว.น.ม.

ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตผู้บังคับบัญชา
กรุณาเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๗
ที่ทำการบินปล่อยเดี่ยวสำเร็จ ณ สนามบินสระพรานนาค
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๖

พิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ ๔
โดยมี ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการบิน ทบ.
จรรยาบรรณครูในโรงเรียนการบินทหารบก


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า


หน่วยขึ้นตรง

หน่วยงานที่ควรทราบ

หน่วยบิน ทบ.

หน่วยบินอื่นๆ

Website น่าสนใจ

รร.จปร.
รร.นายสิบทหารบก