กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

    29 ม.ค. 67

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 25 ม.ค. 67

ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลเพื่อกวดขันให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ ของ ศบบ.

วันที่ 4 ม.ค. 67

คณะสถาบันเวชศาสตร์การบิน ทอ. เข้าเยี่ยมชม อาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง โดยมี      ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นผู้ให้การต้อนรับ

วันที่ 13 ธ.ค. 66

กฝ.รร.การบิน ทบ. จัดกิจกรรม เล่นกีฬาพบปะกำลังพล โดยมี ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศบบ.

วันที่ 13 ธ.ค. 66

ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. กรุณา ให้พรปีใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

วันที่ 15พ.ย. 66

ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ กรุณามอบ ข้าวสารและไข่ไก่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล

วันที่ 9 พ.ย. 66

พิธี ประดับยศนายทหารประทวน กฝ.รร.การบิน ทบ.

วันที่ 5 ต.ค. 66

พิธี รับส่งหน้าที่ ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.

วันที่ 24 ส.ค. 66

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.60 ครั้งที่ 4

วันที่ 24 ส.ค. 66

ดำเนินการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ศิษย์การบิน ทบ.รุ่นที่ 68    

วันที่ 7 ส.ค. 66

ให้การต้อนรับคณะนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีที่ 3 รร.ช่างฝีมือทหาร ศึกษาดูงาน
ณ อาคาร ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.

วันที่ 29 มิ.ย. 66

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.212 ครั้งที่ 2

ห้วงวันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66

จัดการอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.212 ) โดย RHEINMETALL COMMUNICATION AND SIMULATOR TECHNOLOGY Pte Ltd.

วันที่ 19 พ.ค.66

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.60 ครั้งที่ 3
โดยมี พ.อ.นรุตม์ พนมมาศ ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นกรรมการและเป็นผู้แทน ศบบ. ให้การต้อนรับ

วันที่ 19 พ.ค.66

รับการตรวจคุณภาพชีวิตทหาร

โดย รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.

เป็นหัวหน้าคณะฯ

วันที่ 9 พ.ค.  66

ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566 ณ อาคาร ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.

ณ อาคาร ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.

วันที่ 14 ก.พ. 66

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.60 ครั้งที่ 2
โดยมี พ.อ.นรุตม์ พนมมาศ ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นกรรมการและเป็นผู้แทน ศบบ. ให้การต้อนรับ

วันที่ 9 ก.พ. 66

ผบ.ศบบ. และ อดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 67 ที่ทำการปล่อยเดี่ยวสำเร็จ

วันที่ 3 ก.พ. 66

ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาและนายทหารทหารผ่านศึก เยี่ยมชมอาคารเครื่องฝึกบินจำลอง   กองการฝึก โรงเรียนการบินทหารบก เนื่องในวันทหารผ่านศึก(The Thai Veterans Day)

วันที่ 24 ธ.ค. 65
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกนอกที่ตั้ง ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
วันที่ 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66
กฝ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการฝึกภาคอากาศ
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
วันที่ 22 พ.ย. 65
คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์ และนายทหารนักเรียน
หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง 

 

 

 

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School