กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 19 ก.ย. 65
นายทหารนักเรียนหลักสูตร
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 37
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
วันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.65
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 66
ทำการฝึกบินกับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
เครื่องบินใช้งานทั่วไป
ณ หน่วยที่เลือกบรรจุ

 

 

 

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School