กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 17-20 มิ.ย. 62
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูการบินทหารบก รุ่นที่ 48
และหลักสูตรนักบินลองเครื่อง รุ่นที่ 10
ออกฝึกนอกที่ตั้ง ณ สนามบินกาญจนบุรี
วันที่ 7 มิ.ย. 62
ประธานคณะกรรมการตรวจสัญญาจ้าง ปบ.
เครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง ฮ.ท.60
ทำการตรวจสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ 3
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 29 พ.ค. 62
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกบินภาคอากาศ และการฝึกบิน 
กับเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
วันที่ 28 พ.ค. 62คณะสังเกตุการณ์
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ทบ.
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School