กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

 • บทความด้านวิชาการ
 • ภาษาอังกฤษ

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง
เรื่อง

 

 

ตารางสอนครู อาจารย์

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ผู้เยี่ยมชม

 

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 28 มี.ค.62
ข้าราชการ กฝ.รร.การบิน ทบ.
ทำการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 18 - 29 มี.ค.62
กฝ.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการอบรมหลักสูตรการฝึกทบทวน
อากาศยานปีกหมุน ฮ.ท.212 และ ฮ.ท.60
                        วันที่ 25 มี.ค.62                            ศิษย์การบิน   

    หลักสูตรนักบินพานิชย์ตรี เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 50      เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง

                   

                      วันที่ 15 มี.ค. 62                     คณะอาจารย์และนักศึกษา

               จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School