กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 6 ส.ค. 63
ผบ. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ และคณะ
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 6 ส.ค. 63
ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกกับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 64
วันที่ 29 ก.ค. 63
ผบ.หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ตรวจเยี่ยมการฝึกบินของนักบิน ทร.
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 23 ก.ค. 63
คณะข้าราชการ บน.2
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School