กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 14 พ.ค. 63
ประธานคณะกรรมการตรวจสัญญาจ้าง ปบ.
เครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง ฮ.ท.212
ดำเนินการตรวจสัญญาจ้างฯ
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 9 มี.ค. 63
ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี
เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 51
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 26 ก.พ. 63 คณะ วท.กห.
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 23 ม.ค. 63
ผบ.ศบบ. ตรวจเยี่ยมการฝึก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง(SMEE)
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School