กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 15 - 25 ธ.ค. 63
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 65
ออกฝึกนอกที่ตั้ง ณ สนามบินกาญจนบุรี
วันที่ 16 ธ.ค. 63
ประธานคณะกรรมการตรวจสัญญาจ้าง ปบ.
อ.จำลอง ฮ.ท.60 ดำเนินการตรวจสัญญาจ้างฯ
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 26 พ.ย. 63
ผอ.กซสอ.สส.
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุง
สป. สาย ส. ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ 6 ส.ค. 63
ผบ. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ และคณะ
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง
ณ กฝ.รร.การบิน ทบ.


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School