กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ค. 66

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 9 พ.ค.  66

ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566 ณ อาคาร ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.

ณ อาคาร ฝอล.กฝ.รร.การบิน ทบ.

วันที่ 14 ก.พ. 66

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.60 ครั้งที่ 2
โดยมี พ.อ.นรุตม์ พนมมาศ ผอ.กฝ.รร.การบิน ทบ. เป็นกรรมการและเป็นผู้แทน ศบบ. ให้การต้อนรับ

วันที่ 9 ก.พ. 66

ผบ.ศบบ. และ อดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 67 ที่ทำการปล่อยเดี่ยวสำเร็จ

วันที่ 3 ก.พ. 66

ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาและนายทหารทหารผ่านศึก เยี่ยมชมอาคารเครื่องฝึกบินจำลอง   กองการฝึก โรงเรียนการบินทหารบก เนื่องในวันทหารผ่านศึก(The Thai Veterans Day)

วันที่ 24 ธ.ค. 65
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกนอกที่ตั้ง ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
วันที่ 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66
กฝ.รร.การบิน ทบ. ดำเนินการฝึกภาคอากาศ
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นประถม รุ่นที่ 67
วันที่ 22 พ.ย. 65
คณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์ และนายทหารนักเรียน
หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101
เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินอากาศยานจำลอง 

 

 

 

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School