กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตารางสอนครู อาจารย์

 

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

UPDATE ล่าสุด

  9 พ.ย. 2560

ติดต่อเรา

  กองการฝึก

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

วันที่ 20 ส.ค. - 30 ก.ย. 64
กฝ.รร.การบิน ทบ.
ทำการฝึกภาคอากาศหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบ
อากาศยานปีกหมุน (ฮ.จ.1) รุ่นที่ 4
วันที่ 6 ส.ค. - 24 ก.ย. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 65
ทำการฝึกบินกับอากาศยานใช้งานทั่วไป
ณ หน่วยบินที่เลือกบรรจุ
วันที่ 28 มิ.ย. - 9 ก.ค. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 65
ทำการฝึกบินกลางคืน
ด้วยกล้องช่วยในการมองเห็น(NVG)
วันที่ 14 - 25 มิ.ย. 64
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ชั้นมัธยม รุ่นที่ 65
ทำการฝึกบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน


ประชาสัมพันธ์

 • นวัตกรรมการศึกษา
 • e-Learning
Royal Thai Army Aviation School