กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

 • กว่าจะเป็นนักบินทหารบก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • คลังสมอง

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง
เรื่อง

 

 

ตารางการปฏิบัติงาน

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

TV ONLINE

UPDATE ล่าสุด

  21 มกราคม 2558

ติดต่อเรา

  กองพันนักเรียน

กิจกรรมหน่วย

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 ทบ. พ.อ.ประยุทธ จันทร์สมาน หน.เตรียมการ รร.การบิน ทบ.
ได้พบปะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 65
และช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 45 ณ กองพันนักเรียนโรงเรียนการบินทหารบก
เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
( Covid-19 ) ในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 พลตรีวรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.รร.การบิน ทบ. คณะผู้บังคับบัญชา
ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้ง
และแสดงความยินดีการฝึกบินปล่อยเดี่ยว
ของศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 65 ณ สนามบิน จว.กาญจนบุรี

หน่วยขึ้นตรง

กองร้อยนายทหารนักเรียน
กองร้อยนายสิบนักเรียน

หน่วยงานพิเศษ

 • สนง.ประกันคุณภาพ
  สนง.รับรอง ATO

คู่มือผู้เข้ารับการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

 • วิปัสนากรรมฐาน
 • e-Learning

 

 

Website น่าสนใจ

Royal Thai Army Aviation School