กฎ ระเบียบ

สาระน่ารู้

 • กว่าจะเป็นนักบินทหารบก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • คลังสมอง

คลังกิจกรรม

 • แฟ้มภาพกิจกรรม
 • วิดิโอการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง
เรื่อง

 

 

ตารางการปฏิบัติงาน

  เดือน มกราคม
  เดือน กุมภาพันธ์
  เดือน มีนาคม
  เดือน เมษายน
  เดือน พฤษภาคม
  เดือน มิถุนายน
  เดือน กรกฎาคม
  เดือน สิงหาคม
  เดือน กันยายน
  เดือน ตุลาคม
  เดือน พฤศจิกายน
  เดือน ธันวาคม

TV ONLINE

UPDATE ล่าสุด

  21 มกราคม 2558

ติดต่อเรา

  กองพันนักเรียน

กิจกรรมหน่วย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๐๐๐
พลตรีวรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.รร.การบิน ทบ.
ได้กรุณาเป็นประธาน กระทำพิธีแสดงความ
ยินดีให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงขั้นต้น
ของหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก
รุ่นที่ ๔๕ ณ โรงเก็บอากาศยาน
กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 1000
พลตรีวรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.รร.การบิน ทบ.
ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน
นายทหารการบินรุ่นที่ 2 และร่วมถ่ายภาพ
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ณ หอประชุมสันติสุข

หน่วยขึ้นตรง

กองร้อยนายทหารนักเรียน
กองร้อยนายสิบนักเรียน

หน่วยงานพิเศษ

 • สนง.ประกันคุณภาพ
  สนง.รับรอง ATO

คู่มือผู้เข้ารับการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

 • วิปัสนากรรมฐาน
 • e-Learning

 

 

Website น่าสนใจ

Royal Thai Army Aviation School