การจัดการความรู้
    คู่มือการใช้งาน Smart Classroom


UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 


วันนี้

กิจกรรมหน่วย

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ฯ
พิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุม กศ.ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 67 กศ.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันและการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในหน่วย บริเวณ อาคาร กศ.ฯ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 67
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 48
นำเสนอผลงาน เรื่อง
ชุดล้อลากเก็บเศษโลหะแบบใช้แม่เหล็ก
โดยมี ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ฯ
พิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุม กศ.ฯ

กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นตัวแทน ศบบ. เข้าร่วม
การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ของ กห.
ประจำปี 66 จำนวน 2 ผลงาน
1.เครื่องช่วยฝึกระบบไฟฟ้าอากาศยาน
2.การพัฒนาแบตเตอรี่ชุดวิทยุสำหรับ
การช่วยเหลือกู้ภัย PRC-434A
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.66 ณ อาคารเอนกประสงค์ สป.กห.
รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.
ได้กรุณามอบนโยบายการฝึกอบรมให้แก่
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ 68
และหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 48
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.66 เวลา 1100
ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.
กศ.รร.การบิน ทบ.
ได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ.
ระหว่าง พ.อ.สายชล หงษ์นาค และ พ.อ.นรุตม์ พนมมาศ
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66 เวลา 0900
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ฯ
พิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุม กศ.ฯ

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินโครงการเสวนา
การเพิ่มศักยภาพช่างซ่อมบำรุงอากาศยานของกองทัพบก
สู่มาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับสากล
ณ สง.ทท. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom,Facebook live,เคเบิ้ล ศบบ.
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66

ผอ.กศ.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน ฯ
พิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 ณ ห้องประชุม กศ.ฯ

ที่ปรึกษา กศ.รร.การบิน ทบ.
ดำเนินการมอบเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนามอบของที่ระลึก
ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
หลังปลดประจำการให้กับทหารกองประจำการ
ผลัดที่ 1 ปี 2564 ซึ่งจะครบปลดประจำการ ใน 1 ก.ค.66
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.66 ณ มุขกลางอาคาร กศ.ฯ

หลักสูตร นายสิบชั้นต้นทหารการบิน รุ่นที่ 3
ฝึกวิชา ทัศนะสัญญาณ โดยใช้ระบบ Choaching
ผู้สอน พ.ท. สมชาย คงคำศรี
และ จ.ส.อ.เฉลิมพล ส้มกลิ่น
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66

กศ.รร.การบิน ทบ. ได้ดำเนินการ
ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย
ในวันที่ 11 พ.ค. 2566

หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ฝึกวิชา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)
ผู้สอน พ.อ.หญิง นรีรัตน์ ศรีเลณวัตร
และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 ณ ห้องเรียน 2 กศ.รร.การบิน ทบ.

หลักสูตร ชั้นนายพันทหารการบิน รุ่นที่ 4
ฝึกวิชา การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)
ผู้สอน พ.อ. ชูชีพ บุญโห้
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66

หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ 47
ฝึกวิชา ทัศนสัญญาณ
ผู้สอน พ.ท. สมสาย คงคำศรี
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School