หลักสูตรการศึกษา

  ศิษย์การบินชั้นประถม
  ช่างอากาศยานทหารบก
  พลยิงปืนกลประจำอากาศยาน
  ศิษย์การบิน ชั้นมัธยม
  ช่างตรวจสภาพทางเทคนิคฯ
  ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ
  นายทหารนิรภัยการบิน

UPDATE ล่าสุด

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

 

วันนี้

กิจกรรมหน่วย

 

แผนกวิชา

Royal Thai Army Aviation School